Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 
 
 
English Deutsch Svenska
Bläddra i katalog  
Lador, foto.
 

 

Vad kännetecknar ett ladhus?

Ett ladhus är ett hus med ladans form. Ett modernt hus som genom sin utformning smälter in i omgivningen och går att anpassa till en stor variation av miljöer. Ladhuset är enkelt byggt, med material som traditionellt har legat så nära man kan komma det vi i dag innefattar i begreppet ”hållbarhet”. Det är samtidigt funktionellt och rejält – precis som sin förebild. Och på samma grunder har det ett lättfattligt formspråk, inget är onödigt, allt är rakt och ärligt.

Jämför man den traditionella ladan med våra ladhus är den stora skillnaden förstås att ladhuset är ett modernt bostadshus, byggt med vår tids metoder och teknik, anpassade för att möta framtidens miljö- och energikrav. Men omvänt finns det nutida och formmässigt aktuella också i ladans enkelhet och funktionalitet, ladan är i sig evigt modern. Ladhusen håller svensk standard och de krav på energi och hållbarhet som krävs av ett modernt konstruerat hus. Det är i uttrycket, lösningar, funktion och detaljer vi skiljer ut oss. Arvesund samarbetar med Deromegruppen för trygg tillverkning och leverans.

Under de år vi jobbat med ladhusen har vi utvecklat ett antal designprinciper som ligger till grund för alla våra modeller. Ett ladhus ska:

Vara landskapande
Att husen smälter in i sin miljö är en grundläggande princip. Oberoende av var ett ladhus byggs och hur exteriören utformas, ska det kännas lika naturligt som tidlöst. I stad som på landsbygd.

Låna ladans uttryck
Ladan har en rad detaljer som ger extra kvalitet åt vårt moderna boende. En nedtonad färgskala skapar lugn och stadga. Arkitektoniska element som dragportar, luckor och lider öppnar för det vackert silande ladljuset. Och ger dessutom mervärdet att huset kan bommas till helt när ingen är där.

Ha mycket träkänsla
Träpanel och massiva trägolv. Trä skapar en varm och vänlig inomhusmiljö. I dag finns ett enormt utbud av träpanel, träskivor och trägolv på marknaden. Vi minimerar gipsanvändningen i vår grundstandard.

Vara funktionellt
På samma sätt som äldre tiders lador byggdes – och byggdes till – utifrån bondens behov, gör vi likadant. Det ska kännas att huset är ritat och konstruerat utifrån hur det ska användas.

Vara okonstlat
Fönster, dörrar, foder, lister, takfot, allt är enklast möjliga. Ladan är minimalistiskt enkel med mycket materialkänsla. Ett ladhus likaså.

Vara föränderligt
Alla ladhus ska vara lätta att förändra, förlänga och bygga på. De har en öppen konstruktion upp till nock och en utbyggnad ska kännas lika naturlig på ett ladhus som på en lada.

Ha en hållbar profil
Framtidens hus måste vara hållbara, ur alla aspekter. Tillsammans med vår partner och producent Derome ligger vi redan långt framme i den komplexa processen att hållbarhetsdeklarera våra hus utifrån de omfattande kriterier som gäller miljö, ekonomi och social ansvar.

 
Senast publicerad: 200914 | Powered by SiteSmart