Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 
 
 
English Deutsch Svenska
Bläddra i katalog  
Dragport av spjälor. Foto.
 

Från köp av tomt till färdigt hus


Ett av de bästa sätten att skaffa sig information är att prata med människor som nyligen själva har byggt hus. Att bygga nytt hus är ett kul men omfattande projekt, även om det inte är du som fysiskt skall bygga huset. Och arbetet börjar direkt. För det viktigaste är kanske att lägga ned minst lika mycket tid innan huset byggs som det är att göra det under tiden.

Här beskriver vi hela byggprocessen, från de första idéerna till det att villan står klar. Förhoppningsvis ger det dig lite vägledning i ditt livs kanske största affär.


Hämta inspiration och information

Ju bredare ni söker information i detta skede, desto bättre beslutsunderlag får ni och chansen ökar att ni gör ett riktigt husval. Titta i kataloger, tidsskrifter och prata med människor som nyligen själva har byggt hus. De kan dela med sig av husbyggarerfarenheter som ni kan dra nytta av.

Hur mycket hus har ni råd med?
Ni bör redan i ett tidigt skede kontakta er bank och diskutera husplanerna. De kan komma med goda råd och ta fram realistiska huskalkyler. Vissa banker kan t.o.m. ge lånegarantier. Kom ihåg att ta med de fasta avgifter som är förknippade med ett husbygge t.ex. lagfart och kommunala anslutningar.

Hitta en byggklar tomt
Detta kan ibland vara det knepigaste - att hitta en tomt som motsvarar behov och önskemål.  Tomtannonser finns såväl i dagstidningar som på nätet hos mäklare eller genom privat annonsering. Hör gärna av er till er  till någon av Arvesunds säljare så kan vi hjälpa er att bevaka lediga tomter i området med drömläge.

Vad får ni bygga?
Ta reda på vilka regler som finns för området och specifikt för just er tomt. Vad säger detaljplanen? Hur högt får huset vara? Hur stor yta av marken får bebyggas? Kommunen har all denna information.

Ta det från grunden
Det är viktigt att redan i ett tidigt skede göra en grundlig undersökning av tomten. Att förutse hur mycket grundläggningen kommer att kosta är svårt, även för en yrkesman. Det bästa sättet, om ni är tveksamma, är därför att låta utföra en geoteknisk undersökning och få fram en grundläggnings- och markplaneringsritning. De kronor en sådan kostar brukar alltid vara väl investerade pengar. Så slipper ni otrevliga överraskningar, kanske i form av kostnader som pålning, sprängning, schakt och uppfyllning skulle medföra.

Hur stort skall huset vara?
Tänk efter vilka behov ni har, hur många personer ni är i familjen, vilka intressen ni har och hur era drömmar ser ut. Många av Arvesunds ladhusmodeller går att anpassa för olika behov och önskemål.

Avtalsskrivandet
Vi på Arvesund lämnar gärna ett fast pris på ett specifikt hus, utan några som helst förpliktelser. Allt vi begär är att vi först får lyssna på era önskemål och förutsättningar. När avtal är skrivet tar vi fram alla nödvändiga handlingar som bl.a. behövs för bygglovsansökan. När sedan bygglovet är klart och ni har undertecknat den slutliga tillverknings- och leveransordern får ni ett datum då ert hus är klart för inflyttning.

Vilken entreprenadform passar er?
Nyckelfärdigt hus, delad entreprenad eller generalentreprenad. Vad skiljer egentligen dessa entreprenader åt? Och vilken form skulle passa er bäst? Det bästa rådet vi kan ge är att ni sätter er in i dessa frågor, på så sätt minimerar ni risken för obehagliga överraskningar längre fram i byggprocessen. Klicka här om ni vill veta mer om de olika entreprenadformerna.

Planering av tomten
Det är också viktigt att noga tänka igenom husets placering på tomten. Hur kan ni bäst utnyttja solen? Hur skall garaget placeras i förhållande till huset? Kan ni utnyttja något naturlig höjd på tomten? Har ni tänkt lägga gångar? Eller kanske behålla några befintliga träd? Hur berörs ni av trafiken i området? 

Dags att söka bygglov
När ni har kommit så här långt är det dags att söka bygglov på det hus som ni har bestämt er för. Har ni valt Arvesund som leverantör hjälper vi er med dessa handlingar och alla kontakter så att det går så smidigt som möjligt.

Dina egna val
Nu är det dags att göra alla de val som är förknippat med ett nytt hus. Allt från vitvaror, golv, väggbeklädnad, färg mm ska bestämmas. När alla detaljer är bestämda  så upprättas en tillverknings- och leveransorder.

Strax före byggstart
Kom ihåg att det tre veckor före byggstart skall göras en bygganmälan till kommunen, samtidigt ska en kontrollansvarig utses. Det är alltid byggherren som utser den kvalitetsansvarige som dessutom ska vara certifierad. Denna person har det fulla ansvaret för att husbygget uppfyller gällande bestämmelser. Tillsammans kallas ni sedan till ett byggsamråd av Byggnadsnämnden där riktlinjerna för bygget dras upp. På detta möte ska byggherren, den kvalitetsansvarige samt andra personer som utses av Byggnadsnämnden vara med. Är vi på Arvesund/A-hus din totalentreprenör håller vi i allt detta.

Nu kan ni börja bygga
Oavsett vilken entreprenadform ni har valt kan nu husbygget sätta igång. Under hela byggprocessen sker naturligtvis många avstämningar efterhand. Väljer ni oss på Arvesund så har tomten förberetts och konstruktionerna är anpassade för att huset skall kunna uppföras så rationellt som möjligt. Bjälklag, väggelement, gavelspetsar, takstolar m.m. lyfts på plats med kran för att huset snabbt skall komma under tak, sedan kan det invändiga arbetet börja.

Kontroll genom slutbesiktning
När huset är färdigbyggt ska det slutbesiktigas innan ni flyttar in. Det är en garanti för att bygget är ordentligt gjort så att ni får vad ni har betalat för. En slags avstämning mellan er och de som har ansvaret för bygget. Besiktningsmannen skall vara helt opartisk, men kan utses av er. Eventuella fel och brister ska åtgärdas omedelbart av dem som varit ansvariga för bygget. När allt är godkänt och klart kan ert byggnadskreditiv avslutas och lånen placeras.

Tioårig försäkring ingår
I alla nya småhusbyggnationer ingår en tioårig byggfelsförsäkring. Denna träder automatiskt i kraft när slutbesiktningen är gjord och eventuella anmärkningar är åtgärdade. Efter ytterligare två år ska ni göra en garantibesiktning, denna kan göras av samma person som gjorde slutbesiktningen.

Slutbevis
Det sista som händer i husprocessen är att ni får ett så kallat slutbevis. Det är ett dokument som utfärdas av kommunen, ett slags kvitto på att allt har uppfyllts och blivit godkänt.

Uppföljning och avstämning
Av undersökningar vet vi att många husköpare, oavsett leverantör, kan känna sig lite ”ensamma” efter att de har flyttat in i huset. Vi på Arvesund har därför utvecklat en metod som innebär att vi har regelbunden kontakt, även långt efter det att ni har flyttat in i huset. Det kan vara tryggt att veta om frågor uppstår eller om det är något ni vill ha tillrättat.

 
Senast publicerad: 200914 | Powered by SiteSmart